Música i fe

Música i fe

El document final Els joves, la fe i el discerniment vocacional del Sínode dels joves del 2018 «reconeix i aprecia la importància que els joves donen a l’expressió artística en totes les seves formes (…). Del tot peculiar és la importància de la música, que representa un veritable ambient en el qual els joves estan constantment immersos, així com una cultura i un llenguatge capaços de suscitar emocions i de plasmar la identitat. El llenguatge musical representa també un recurs pastoral, que interpel·la en particular la litúrgia i la seva renovació».

La música forma part essencial de la vida dels joves, però el que és més important: les seves cançons i artistes favorits els acompanyen els estats d’ànim i situacions vitals. L’atenció a l’ambient musical dels nostres dies és una manera vàlida per acompanyar creativament la dimensió religiosa de la persona.

El concepte de música religiosa és molt ampli. D’una banda, tenim la música creada per a la litúrgia de l’Església; de l’altra, trobem música contemporània composta per artistes cristians, i música que aborda positivament i explícitament arguments cristians.

A casa nostra, l’estiu del 2015, un grup de joves de diversos bisbats de Catalunya, veient que faltaven cants per lloar Déu en la nostra llengua, es van unir per traduir cants de lloança actuals en anglès. El SIJ els vam donar suport i va néixer Worship.cat. No és un grup de música ni un moviment. Respon al desig de poder lloar el Senyor en la pròpia llengua, el català.

Una altra iniciativa és el moviment Hakuna, que va començar com una reunió de joves que volien compartir la fe. Tot preparant-se per a la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) del 2013 a Rio de Janeiro un grup de joves cada setmana assistia a una xerrada que concloïa amb una adoració eucarística. Van començar a cantar, a compondre música religiosa. Al juliol del 2013, a la JMJ, naixia Hakuna com a grup musical. Es defineix com alguna cosa més que un grup de música o un grup de joves. La seva vida gira a l’entorn de l’Hora Santa setmanal.

També hi ha festivals de música cristiana a casa nostra. Al bisbat d’Urgell fem des de fa uns quants anys, a Andorra, el Canòlich Music: un cap de setmana farcit de concerts i activitats per transmetre missatge cristià. Des de fa uns anys el festival aposta per portar grups del panorama internacional de l’àmbit cristià. Al Canòlich Music es procura barrejar música, art, tecnologia i xarxes socials, ja que tot el que forma part del llenguatge dels joves ha de formar-ne part.

Com plantejar un acostament entre joves i Església a partir de la música? Hi ha diverses maneres en què es pot anar fent aquest treball: aprendre a fer ús de la música com un recurs pastoral en si mateix o aprendre recursos educatius i pastorals a partir de música; creure en la música cristiana i en les seves potencialitats per a l’educació en la fe donant suport i creant iniciatives musicals; oferir orientacions sobre la música litúrgica obertes i actuals; atendre i millorar la qualitat de la música en les celebracions litúrgiques o aprofitar qualsevol cançó que pugui obrir al diàleg religiós amb els joves.


Mn. Gabriel Casanovas
Sots-delegat de Joventut de la diòcesi d’Urgell