Mar Álvarez, missionera idente: «L’acompanyament és un regal de l’Església»

Mar Álvarez, missionera idente: «L’acompanyament és un regal de l’Església»

El dia 10 de novembre va tenir lloc la formació per animadors i joves grans sobre el tema «Com acompanyem el jove a discernir i prendre opcions?» a la Casa d’Espiritualitat Maria Immaculada de Reus.

La formació, que va comptar amb una quarantena de persones procedents de diverses realitats, va anar a càrrec de Mar Álvarez, missionera idente i psiquiatra infantojuvenil a l’Hospital de Sant Joan de Déu. A partir del text bíblic dels deixebles d’Emaús i alguns aspectes que s’han treballat en el transcurs del Sínode de bisbes sobre els joves a Roma, la ponent va definir l’acompanyament com un «regal de l’Església i una gràcia de Déu». Al llarg del matí, Mar Álvarez va assenyalar, tal com diu el papa Francesc, que l’acompanyament espiritual no és patrimoni exclusiu dels preveres o religiosos/es i que tot acompanyant necessita abans ser acompanyat. També va subratllar els punts claus que tot acompanyant ha de tenir present i, en grups, es van treballar i compartir les fortaleses i dificultats que es poden donar en tot acompanyament.

FOTOS