cristians perseguits

El diumenge 17 d’abril va tenir lloc al Centre Tarraconense El Seminari un nou «7d10» (Set de Déu), l’espai celebratiu i de formació impulsat per la Delegació. Després de celebrar l’eucaristia els joves van escoltar el testimoni del jove periodista Jaume Vives, director del documental …