Primera jornada de formació interdiocesana de Joventut i Vocacions a Manresa

Primera jornada de formació interdiocesana de Joventut i Vocacions a Manresa

Sota el lema «Cridats a buscar-se la vida» les delegacions diocesanes de pastoral de joventut i vocacions dels bisbats amb seu a Catalunya van organitzar el dissabte dia 8 de febrer, una jornada d’animadors al Centre Internacional d’Espiritualitat de Manresa. El treball d’aquesta jornada es va fonamentar en la recent exhortació del papa Francesc Christus vivit adreçada als joves i a tot el poble de Déu.

La formació es va iniciar amb la benvinguda per part del director del Secretariat Interdiocesà de Joventut de Catalunya, Mn. Josep Mateu, i una xerrada-marc sobre el baptisme, la vocació i la missió a càrrec de Mn. Joan Soler, delegat de Vocacions del bisbat de Girona. Mn. Soler va expressar que la pastoral juvenil ha de propiciar en el jove una trobada personal amb Crist que transformi radicalment la seva vida i ha d’ajudar a cada jove a descobrir la seva pròpia vocació concreta. Per arribar a aquest punt és important, va remarcar Mn. Joan Soler, que l’acompanyant també es plantegi si ha descobert la seva missió. «Si no som testimonis no podrem acompanyar», va dir.

Seguidament hi va haver una taula rodona, conduïda pel delegat diocesà de pastoral juvenil del bisbat de Tortosa, Mn, Ivan Cid, amb diversos testimonis vocacionals: Mn. Lluís Simón, prevere de l’arxidiòcesi, el qual va explicar com l’acompanyament en el sofriment ha estat font d’aliment en la seva vocació; l’Isaac Almirall i la Míriam Travé, un matrimoni jove del bisbat de Sant Feliu de Llobregat; i la Gna. Maria Rallo, carmelita missionera, que ha estat de missió a Kenya i Malawi. Aquest marc va servir com a punt de partida de l’estona de treball i pregària personal.

Finalment, Mn. Carles Muñiz, delegat diocesà de pastoral de Joventut del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, va facilitar algunes eines i recursos que poden ajudar als animadors a què la pastoral pastoral juvenil i vocacional sigui realment missionera. La trobada es va cloure amb el rés de l’Hora menor a la Cova de sant Ignasi, pregària que va presidir Mons. Sergi Gordo, bisbe auxiliar de Barcelona i encarregat de la pastoral de Joventut a la CET; el dinar i la projecció d’un audiovisual sobre sant Ignasi de Loiola i el seu vincle amb Manresa.