Missatge per a la Quaresma 2016

Missatge per a la Quaresma 2016

A la Butlla de convocació del Jubileu vaig convidar a fer que «la Quaresma d’aquest any Jubilar sigui viscuda amb més intensitat, com un moment fort per a celebrar i experimentar la misericòrdia de Déu» (Misericordiæ vultus, 17). Amb la invitació a escoltar la Paraula de Déu i a participar en la iniciativa «24 hores per al Senyor» vaig voler fer èmfasi en la primacia de l’escolta orant de la Paraula, especialment de la paraula profètica. La misericòrdia de Déu, en efecte, és un anunci al món, però cada cristià està cridat a experimentar en primera persona aquest anunci. Per això, en el temps de la Quaresma enviaré els Missioners de la Misericòrdia, a fi que siguin per a tots un signe concret de la proximitat i del perdó de Déu…

Descarregar el missatge en català (PDF)

Descarregar el missatge en castellà (PDF)