Exhortació apostòlica ‘Crist viu’

Exhortació apostòlica ‘Crist viu’

El Sant Pare ha fet pública, aquest dimarts dia 2 d’abril, l’Exhortació apostòlica post-sinodal Christus vivit (Crist viu), dirigida als joves i a tot el poble de Déu. Aquesta Exhortació, la quarta del seu pontificat, s’estructura en nou capítols dividits en 299 paràgrafs.

El document recull les conclusions del Sínode de bisbes celebrat el passat mes octubre a Roma sobre el tema «Els joves, la fe i el discerniment vocacional». «M’he deixar inspirar de la riquesa de les reflexions i els diàlegs del Sínode de l’any passat», explica el Pontífex. «No puc recollir aquí totes les contribucions que poden llegir en el Document final però he tractat de percebre les propostes que em van semblar més significatives», expressa.

El missatge fonamental que el Sant Pare vol transmetre als joves, i per extensió a tothom, és que Jesús no pertany al passat sinó al present i futur. El document també fa èmfasi en què no existeix l’Església dels joves com tampoc l’Església amb els joves o per als joves, sinó que existeix un únic cos, l’Església, de la qual els joves en són membres vius i creatius.

La presentació d’aquesta nova Exhortació apostòlica s’ha escaigut en el 14è aniversari de la mort de sant Joan Pau II, el papa que va escriure la primera carta als joves del món l’any 1985, en ocasió de l’Any internacional de la Joventut.

L’editorial Claret ha publicat l’exhortació. En castellà la podeu trobar al web del Vaticà.