Recés d’Advent i acollida de la Llum de la Pau de Betlem

Recés d’Advent i acollida de la Llum de la Pau de Betlem

El passat divendres, dia 20 de desembre, la Delegació va convocar els joves de l’arxidiòcesi al Centre Tarraconense El Seminari per a participar del recés diocesà d’Advent, una estona de pregària i reflexió a les portes del Nadal que va girar entorn les figures o elements del pessebre basant-se en la darrera Carta apostòlica del papa Francesc, Admirabile signum.

El recés va anar seguit d’una vetlla de pregària a la capella major del Seminari en la que es va acollir la Llum de la Pau encesa de la gruta del Naixement de Betlem per a ser distribuïda posteriorment arreu de les parròquies, llars i comunitats de l’arxidiòcesi. La vetlla va convidar a reflexionar si cadascú és llum en el nostre món i si som portadors i constructors de pau en els nostres ambients. La veneració de l’Infant Jesús i l’encesa dels fanalets amb la Llum de la pau va cloure la pregària.