7- La pastoral amb joves

7- La pastoral amb joves

El Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ), atenent a la importància que el papa Francesc dona a la joventut, i després de publicar l’exhortació apostòlica postsinodal Crist viu en la que parla, sobretot, dels joves i el discerniment, ha ideat un seguit de fitxes per a aprofundir-hi.

Aquestes fitxes que porten per nom Acollim la Crist viu van dirigides a aquells animadors, catequistes, acompanyants, monitors… que, en comunió amb el papa Francesc, vulguin treballar d’una manera més profunda el seu contingut.

Cada fitxa —seran en total nou— tractarà un capítol de l’Exhortació. Una cançó introduirà el tema, es convidarà a reflexionar sobre determinats textos de l’Exhortació Crist viu i, finalment, es proposaran un seguit d’accions per duu a terme en la vida quotidiana a partir del treball realitzat.

Descarregar Fitxa 7